Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Menczinger László egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, valamint iránymutatást ad a szolgáltatással kapcsolatos felmerülő kérdések tekintetében.

A szolgáltatás megrendelése esetén Ön, mint Ügyfél elfogadja az itt leírt feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált partnerünk. A jelen ÁSZF elolvasásának elmulasztása nem képezhet hivatkozási alapot a felelősség alóli mentesülésre.

Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jelen ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosíthatja. A módosított ÁSZF a weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató szolgáltatásait biztosítja.

 1. Általános tudnivalók:

Cégnév: Horváth László E.V.

Székhely: 6521 Vaskút, Aradi u. 18.

Nyilvántartási szám: 51744887

Adószám: 68436764-1-23

E-mail: info@rejtvenyeknyomaban.hu

Web: www.rejtvenyeknyomaban.hu

 

 1. Szolgáltatás jellege:

Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Szabadtéri nyomozós városnéző túrák kreatív feladatokkal ezen belül

 • kölyöknyomozó túrák gyerekek számára
 • nyomozós túrák kamaszoknak és felnőtteknek

A szolgáltatás helyszíne: Magyarország, Bács-Kiskun Megye, Baja városa

Jelen szolgáltatás nem minősül idegenvezetésnek. Nem mutatja be teljes körűen és történelmileg a résztvevőknek a túrák során érintett helyi látványosságokat, érdekességeket, azonban kreatív feladatokon keresztül érinti azokat. A program lényege, hogy játékos, interaktív módon, a csapatszellemet erősítve ismerjék meg a résztvevők Baja városát.

A szolgáltatás jellegéből adódóan a túrákhoz rendelt animátor nem minősül idegenvezetőnek, feladata a csoport kísérete.

Ügyfél elfogadja, hogy a túra útvonalát a Szolgáltató a jelentkezés után is megváltoztathatja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a túra kezdő és érkezési helyszínét megváltoztassa, amelyről köteles az adott túrára jelentkező Ügyfelet még a túra megkezdése előtt tájékoztatni.

 1. Foglalási feltételek:

A túrákon, eseményeken való részvételre foglalás ellenében nyílik lehetőség. Bármely szolgáltatásunkra a résztvevő Ügyfél a foglalást a honlapunkon, telefonon vagy személyesen a megbízott értékesítőnél kezdeményezheti. A foglalással kinyilvánítja részvételi szándékát az általa megjelölt túrán, eseményen, az általa megadott létszám szerint.

A foglalás során a résztvevőnek meg kell adnia:

 • nevét
 • elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám)
 • a túrán résztvevő személyek számát
 • a kiválasztott túrát
 • a túra napját és pontos időpontját

Ügyfél a honlapon történő foglaláskor megadott e-mail címre visszaigazoló levelet kap, amely az általa foglalt szolgáltatás véglegesítésével, a fizetési feltételekkel és lehetőségekkel, valamint a túrákkal kapcsolatos információkat tartalmazza.

Az érvényes foglalással a résztvevő nem biztosítja a túrán való részvételt. A túrán való részvétel biztosítását a Felelősség-kizárási és –lemondási nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás teljes ellenértékének kifizetésével teszi véglegessé. Az Ügyfél által igényelt szolgáltatást csak abban az esetben tudja garantáltan teljesíteni a Szolgáltató, ha az Ügyfél az igényét a részvételi díj teljes megfizetésével biztosítja.

 1. Árak, kedvezmények

A részvételi díj mértékét a Szolgáltató a honlapon teszi közzé, és fenntartja magának a jogot, hogy azt bármikor megváltoztassa. A megváltozott részvételi díj a honlapon való közzétételtől érvényes, és a közzétételt követő foglalásokra alkalmazandó.

A honlapon feltüntetett csoportlétszámoktól eltérő csoport létszám esetén, illetve saját igényekkel bővített programok árát a Szolgáltató egyeztetést követően egyedi árajánlatban adja meg az érdeklődőknek. Megrendelés esetén erre az ajánlatra kell hivatkozni.

Diákjegy: 14 év felett érvényes nappali diákigazolvánnyal váltható. 14 éves korig nem szükséges diákigazolványt bemutatni.

Kedvezményes jegy: igénybe vehető az alábbiak közül legalább egy teljesítésével:

 • Facebook oldalunk kedvelése (like) és megosztása
 • Feliratkozás a hírlevelünkre a rejtvenyeknyomaban.hu weboldalon

Senior jegy: 60 év felett váltható

A Kölyöktúrák már olvasni tudó gyermekek számára készültek, kb. 7-8 éves kortól ajánlottak. 1 felnőtt kísérőnek ingyenes a részvétel, további felnőtt kísérőknek 500 Ft/fő.

Ha a Kölyöktúrákon felnőttek vesznek részt aktív játékosként (gyermek nélkül vagy 6 év alatti gyermekkel), akkor felnőtt vagy senior jegyet válthatnak.

A kedvezmények igénybe vételéhez Szolgáltató jogosult bemutatásra kérni Ügyfél azon személyes iratait, amely a kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat tartalmazza, például diákigazolvány, személyi igazolvány.

A különböző akciók, kedvezmények nem összevonhatóak, kivéve, ha erre az akciós ajánlat hirdetésében, vagy az egyedi ajánlatban Szolgáltató külön kitér.

 

 1. Fizetési feltételek

Az Ügyfél a szolgáltatás megrendelése után a részvételi díj 20 %-ának megfelelő összeget köteles befizetni a visszaigazolás megküldésétől számított 4 napon belül.

Az Ügyfél a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – előzetes megállapodás hiányában legkésőbb a túra előtt köteles megfizetni.

Az Ügyfél a fizetési kötelezettségének teljesítéséhez az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • banki átutalás
 • banki befizetés
 • készpénzes fizetés.

A helyszínen bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre nincs lehetőség.

Banki átutalás és befizetés esetén a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Szolgáltató számláján megtörtént.

Bármely fizetési határidő elmulasztása az Ügyfél részéről szerződésszegésnek minősül, melynek esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni.

A túra elindulását követően a befizetett díj nem igényelhető vissza.

 1. A szolgáltatás lemondása

Ügyfél jogosult részvételi szándékát bármikor lemondani. Ezen szándékát az Ügyfél közölheti telefonon, illetve e-mailben, amelyet Szolgáltató válasz e-mailben visszaigazol.

Elállásnak minősül az is, ha az Ügyfél – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg a túrát. Ilyenkor a túra megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

Amennyiben Ügyfél a foglalt időpont előtt 15 nappal jelzi elállási szándékát, Szolgáltató a befizetett összeg 100 %-át visszatéríti. 15. naptól a túra megkezdésének időpontja előtti 2. munkanapig a befizetett összeg 50%-át fizeti vissza. A túra megkezdésének időpontja előtti 2. munkanaptól a túra megkezdésének időpontjáig jelzett elállás esetén a Szolgáltató nem téríti vissza a befizetett részvételi díjat.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a visszatérítendő díjból a bank által meghatározott utalási költséget visszatartani.

Ügyfél jogosult a rossz időjárási körülmények, illetve egyéb a túrán való részvételt megakadályozó súlyos okok (haláleset, kórházi ápolás, baleset) miatt a túrát más időpontra áthelyeztetni, melyről írásban köteles Szolgáltatót értesíteni.

A Szolgáltató saját döntési jogkörben jogosult a túrát egy későbbi időpontra halasztani, amennyiben a túra időpontjára magas valószínűséggel a túra biztonságos kimenetelét veszélyeztető időjárási- vagy bármilyen más helyzet várható. Az így elhalasztott túra esetében a túrára befizetett összeg, a Szolgáltató által szervezett az Ügyfél által kiválasztott más túra részvételi díjába beszámításra kerül.

 

 1. Felelősség-kizárási és –lemondási nyilatkozat

A túrákon, eseményeken mindenki saját felelősségére vesz részt.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a túrán vagy eseményen való részvételből eredő, vagy azzal kapcsolatosan keletkező személyi, vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a túravonal, illetve a túravonalon lévő eszközök, állomások megközelíthetetlenségéért, használhatatlanságáért, instrukciók vagy információk hiányáért, használhatatlanságáért, értelmezhetetlenségéért.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy semmiféle igénye nem származik abból, amennyiben bármilyen okból nem tudja a túrát a meghirdetett módon befejezni.

A Szolgáltató nem felel semmilyen harmadik személy által nyújtott szolgáltatásért, így különösen, de nem kizárólagosan személyszállítási és egyéb közlekedési szolgáltatásokért, vendéglátó szolgáltatásokért stb.

 1. Honlappal kapcsolatos információk

Szolgáltató kijelenti, hogy birtokolja a weboldalon található összes információt, adatot és egyéb tartalmat legyen az szöveges, grafikai, mozgó- vagy állóképes, függetlenül annak letölthetőségétől, vagy kizárólag a honlapon történő elérhetőségétől.

Ügyfeleink az oldalainkon megjelent minden információt szabadon nézhetnek és olvashatnak.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a weboldal bármely részének sokszorosított változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatóak, nem módosíthatók, továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatóak fel.

A túrák ötletei, elgondolásai, szövegezése, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen eszköz és dokumentum, különösen a rejtvények, térképek Ügyfél általi másolása, harmadik fél számára átadása és nyilvánosságra hozatala tilos, ilyen felhasználás ellen a Szolgáltató polgári és büntetőjogi eszközökkel lép fel.

Ügyfél számára szigorúan tilos a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek jogosulatlan felhasználása.

A megjelenített tartalommal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Baja, 2017. február 1.